Russian | English

روغن کنجد بکر چیست؟

روغن کنجد بکر چیست؟

Array

روغن کنجد بکر چیست؟

روغن کنجد بکر چیست؟
12 خرداد 1399 نگار حاجی‌زاده

روغن کنجد بکر به روش پرس سرد و در اثر اعمال فشار به دانه‌های کنجد در دمای پایین تولید می‌شود؛ همچنین عدم استفاده از هرگونه افزودنی‌ شیمیایی باعث می‌شود تا روغن به دست آمده از روش پرس سرد، هیچ‌گونه تغییراتی در ترکیبات، بو و طعم خود نداشته باشد و تمامی خواص دانه‌های روغنی کنجد نیز حفظ ‌گردد.