Russian | English

روغن کنجد تصفیه شده چیست؟

روغن کنجد تصفیه شده چیست؟

Array

روغن کنجد تصفیه شده چیست؟

روغن کنجد تصفیه شده چیست؟
12 خرداد 1399 نگار حاجی‌زاده

در تهیه روغن کنجد تصفیه شده، برعکس روغن کنجد بکر، روغن تحت تاثیر روش های فیزیکی و شیمیایی تصفیه می شود.

روغن کنجد تصفیه شده به نسبت کیفیت پایین‌تری دارد اما به دلیل نقطه دود بالاتر، در برابر حرارت مقاوم تر است.