Russian | English

فرآیند تولید کنجد چند مرحله دارد؟

فرآیند تولید کنجد چند مرحله دارد؟

Array

فرآیند تولید کنجد چند مرحله دارد؟

فرآیند تولید کنجد چند مرحله دارد؟
17 خرداد 1399 نگار حاجی‌زاده

کنجد گیاهی بوته‌ای است و گوناگونی آن بر اساس اندازه، شکل، شرایط رشد، گل‌ها، رنگ دانه‌ها و دیگر موارد، به صدها نوع می‌رسد. فرآیند تولید سالم این دانه روغنی 6 مرحله دارد؛ تمیز کردن، پوست‌گیری، بو دادن، خنک کردن، پاک کردن و جداسازی، که بسته به نوع و کیفیت کنجد بعضی از مراحل در صورت لزوم حذف می‌شود.