Russian | English

چه تفاوتی میان روغن کنجد بکر و روغن کنجد تصفیه شده وجود دارد؟

چه تفاوتی میان روغن کنجد بکر و روغن کنجد تصفیه شده وجود دارد؟

Array

چه تفاوتی میان روغن کنجد بکر و روغن کنجد تصفیه شده وجود دارد؟

چه تفاوتی میان روغن کنجد بکر و روغن کنجد تصفیه شده وجود دارد؟
12 خرداد 1399 نگار حاجی‌زاده

فاوت اصلی، بین روغن کنجد بکر (پرس سرد) و روغن کنجد تصفیه شده در پروسه فرآیند، نوع ابزار و تکنولوژی مورد استفاده است. در طی پروسه تولید روغن کنجد تصفیه شده، ناخالصی‌ها جدا می‌شوند و این موضوع باعث تغییر در رنگ و بوی روغن می‌شود؛ به همین منظور مصرف این روغن برای افرادی که روی بو و طعم حساسیت بیشتری دارند، مناسب است اما روغن کنجد بکر، همانطور که از اسم آن هم پیدا است، برعکس روغن کنجد تصفیه شده، در طول پروسه تولید، دچار تغییرات شیمیایی نمی‌شود و هیچ تغییری در رنگ و طعم پیدا نمی‌کند.