Persian | English

تاثیر مصرف روغن کنجد بر سطح قند خون بیماران دیابتی نوع دو

تاثیر مصرف روغن کنجد بر سطح قند خون بیماران دیابتی نوع دو
24 April 2016 Ali Esmaili
تاثیر مصرف روغن کنجد بر سطح قند خون بیماران دیابتی نوع دو

دیابت شیرین شامل گروهی از اختلالات ژنتیکی است که با نقص در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها همراه با نقصان یا کمبود ترشح انسولین یا درجات متفاوتی از مقاومت به انسولین مشخص می شود. در این بیماری علاوه بر اختلالات متابولیکی، تغییراتی نیز در عروق کوچک و بزرگ و سیستم عصبی به وجود می آید. بیماران دیابتی نوع دو، چهار برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی در معرض ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی، بیماری های عروق مغزی و عروق محیطی هستند که نه تنها کیفیت زندگی بیماران را مختل می کند، بلکه امید به زندگی را نیز در آن ها کاهش می دهد. مصرف چربی زیاد به خصوص چربی های اشباع سبب خطر بروز بیماری های کرونر قلب می شود که یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افراد به خصوص در بیماران دیابتی نوع دو می باشد. روغن کنجد حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب چند غیر اشباعی است که برای بدن مناسب و از طرفی حاوی لیگان هایی با خاصیت آنتی اکسیدانی و ویتامین E و مقادیر قابل توجهی از اسید چرب تک غیر اشباعی (Mono unsaturated fatty acid)
است که نسبت به اکسیداسیون لیپیدی مقاوم و به عنوان یک آنتی اکسیدان برای دفع رادیکال های هیدروکسی، پروکسی و در نتیجه کنترل کردن پراکسیداسیون لیپیدی عمل می کند. پراکسیداسیون لیپیدی یکی از واکنش های ایجاد شده با استرس اکسیداتیو است که به طور خاص در بافت هایی که غشاهای غنی از اسیدهای چرب فعال دارند رخ می دهد؛ از این طریق روغن کنجد ضایعه ی آترواسکروز را کاهش می دهد که این اثر روغن کنجد در مقایسه با روغن آفتابگردان و بادام زمینی بیشتر است. از این رو می تواند به عنوان یک روغن مناسب جایگزین بخشی از چربی در رژیم روزانه ی افراد بشود.
 
دانه ی کنجد یکی از غذاهای گیاهی است که به عنوان یک غذای سالم و سنتی در کشورهای خاورمیانه و ژاپن استفاده می شود. نتایج پژهش های پزشکی نشان می دهد که مصرف روغن کنجد سبب کاهش چشمگیری در میزان قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع 2 می شود. یافته های مطالعاتی که در سال 2006 توسط Sankar و همکارانش روی افراد دیابتی مبتلا به پر فشاری خون صورت گرفت، اثبات کرد که مصرف 35 گرم روغن کنجد در روز به مدت یک ماه و نیم سبب کاهش چشمگیری در سطح گلوکز پلاسما و هموگلوبین می شود.
 
در سال 1386 پژوهشی تجربی بر روی 25 بیمار دیابتی نوع 2 در استان یزد انجام شد، به این بیماران مقدار 30 گرم روغن کنجد به مدت 41 روز داده شد. این روغن جایگزین روغن مصرفی قبلی آن ها گردید. سرم ناشتای 12 الی 14 ساعته ی بیماران در ابتدا و در پایان مطالعه پس از جمع آوری جهت اندازه گیری متغیرهای قند خون ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-LDL با استفاده از روش های آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
نتایج به دست آمده حاصل از این مطالعات نشان داد که مصرف روغن کنجد به مدت 6 هفته باعث کاهش معنی داری در میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام و LDL در گروه های مورد مطالعه گردید.