از سال 1319

بهترین زمان برای ورزش به منظور کاهش وزن

تحقیقات بی‌شماری در خصوص بهترین زمان برای ورزش صورت گرفته و در حال حاضر نیز در حال انجام است. ورزش کردن با شکم خالی تحت عنوان کاردیو سریع شناخته شده و مطابق نظریه موجود، بدن در حالت ناشتا می تواند به جای استفاده از غذایی که تازه مصرف شده، از ذخایر چربی و کربوهیدرات برای تامین انرژی خود استفاده کند، به همین دلیل چربی سوزی بیشتری اتفاق می افتد. نتایج پژوهشی که در سال 2016 با موضوع بررسی مزایای ورزش کردن در حالت ناشتا بر روی 12 ورزشکار مرد صورت گرفت، نشان داد که در حالت ناشتا چربی و کالری بیشتری سوزانده می شود. همچنین محققان طی پژوهشی در سال 2010 در کشور سوئیس اعلام کردند که ورزش کردن در حالت ناشتا باعث می شود که ماهیچه های اسکلتی به جای استفاده از کربوهیدرات، از چربی به عنوان منبع اصلی تامین انرژی استفاده کنند. در واقع ماهیچه های اسکلتی می توانند محدودیت گلوکز را حس کرده و خود را با این تغییر، تطبیق دهند. در حالیکه نتایج پژوهش انجام شده در سال 2014 بر روی 20 ورزشکار خانم نشان داد که در پارامترهای وزن، درصد چربی و دور کمر، تفاوت معنی داری بین افراد ناشتا و افرادی که صبحانه خورده و ورزش کرده بودند، وجود نداشت. به طور کلی اگر تصمیم گرفتید قبل از ورزش کردن از مواد غذایی استفاده کنید، بهتر است از غذاهایی که هضم راحتی دارند، دو تا سه ساعت قبل از شروع به ورزش استفاده نمایید. مهم است که قبل، حین و بعد از ورزش کردن از آب و نوشیدنی ها استفاده کنید تا مایعات مورد نیاز بدن تامین شود. در صورتی که تمایل به مصرف مواد غذایی بعد از ورزش دارید، بهتر است نیم تا 2 ساعت پس از پایان ورزش باشد. انرژی بارها، غلات کامل، مغزها و دانه ها از جمله مواد غذایی هستند که برای بعد از ورزش پیشنهاد می شوند.

اشتراک گذاری: