از سال 1319

تماس با عقاب

آدرس

تهران، خیابان شریعتی

خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری جنوبی، بن بست بهنیا، پلاک ۷

تماس

۰۲۱-۲۲۸۷۸۲٣۵ ۰۲۱-۲۲۸۷۰۷۶۳

فکس

22889514 – 021

ایمیل

info@OghabHalva.com