از سال 1319

گروه حلوا

حلوا ارده ساده

فرآورده مغذی بر پایه دانه کنجد  

اين فرآورده، از مخلوط کردن ارده با شيره حاصل از تغلیظ شکر و گلوکز بدست می‌آيد که پس از هم زدن کامل، يک بافت جامد با ظاهری نخ دار حاصل می‌گردد. با توجه به اينکه 55% وزن حلوا ارده عقاب را، ارده (کنجد آسياب شده) تشکيل می‌دهد، لذا تمامی خواص مطلوب اين دانه مغذی، در اين محصول نيز وجود دارد.

حلوا ارده ساده عقاب

یک محصول در بسته‌بندی‌های متفاوت

شیره خرما
حلوای ارده ساده 50گرمی
مشخصات محصول
باردکد ملی162810000890002
کد GS16260008900076
جنس بسته بندیBOPP
وزن واحد محصول50 گرم
تعداد در جعبه12
تعداد در کارتن12×12
وزن ناخالص کارتن8.2 کیلوگرم
وزن خالص کارتن7.2 کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن355×232×202 میلی متر
حجم کارتن16636 سانتی‌متر مکعب
حلوای ارده ساده 100گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی162810000890001
کد GS16260008900014
جنس بسته بندیBOPP
وزن واحد محصول100 گرم
تعداد در جعبه12
تعداد در کارتن8×12
وزن ناخالص کارتن10.8 کیلوگرم
وزن خالص کارتن9.6 کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن440×244×175 میلی متر
حجم کارتن18788 سانتی‌متر مکعب
حلوای ارده ساده 250گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی0162810000890011
GS16260008901202
جنس بسته بندیP.P
وزن واحد محصول250 گرم
تعداد در کارتن24
وزن ناخالص کارتن6.9 کیلوگرم
وزن خالص کارتن6 کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن308×208×215 میلی متر
حجم کارتن13774 سانتی‌متر مکعب
حلوای ارده ساده 400گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی0162810000890003
کد GS16260008900106
جنس بسته بندیP.P
وزن واحد محصول400گرم
تعداد در کارتن12
وزن ناخالص کارتن5.5 کیلوگرم
وزن خالص کارتن4.8 کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن318×278×120 میلی متر
حجم کارتن10608.48سانتی‌متر مکعب
حلوا ارده ساده
حلوای ارده ساده 800گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی0162810000890004
کد GS16260008901776
جنس بسته بندیP.P
وزن واحد محصول800 گرم
تعداد در کارتن12
وزن ناخالص کارتن11.6 کیلوگرم
وزن خالص کارتن9.6 کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن390×267×195 میلی متر
حجم کارتن19889 سانتی‌متر مکعب
حلوای عقاب
حلوا ارده ساده 3500 گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 
کد GS16260008901905
جنس بسته بندیP.P
وزن واحد محصول3500 گرم
تعداد در کارتن3
وزن ناخالص کارتن11.5 کیلوگرم
وزن خالص کارتن11.5کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن225*250*300 میلی متر
حجم کارتن16875سانتی‌متر مکعب
شیره خرما
حلوای ارده ساده 50گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 0162810000890002
بارکد GS1 6260008900076
جنس بسته بندی لفاف متالایز
وزن واحد محصول 50 گرم
تعداد در جعبه 12
تعداد در کارتن 12×12
وزن ناخالص کارتن 8.2 کیلوگرم
وزن خالص کارتن 7.2 کیلوگرم
تاریخ انقضا 18 ماه
ابعاد کارتن 355×232×202 میلی متر
حجم کارتن 16636 سانتی‌متر مکعب
تعداد کل کارتن‌ها در پالت 91
حلوای ارده ساده 100گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 0162810000890001
بارکد GS1 6260008900014
جنس بسته بندی لفاف متالایز
وزن واحد محصول 100 گرم
تعداد در جعبه 12
تعداد در کارتن 8×12
وزن ناخالص کارتن 10.8 کیلوگرم
وزن خالص کارتن 9.6 کیلوگرم
تاریخ انقضا 18 ماه
ابعاد کارتن 440×244×175 میلی متر
حجم کارتن 18788 سانتی‌متر مکعب
تعداد کل کارتن‌ها در پالت 70
حلوای ارده ساده 250گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 0162810000890011
بارکد GS1 6260008901202
جنس بسته بندی P.P
وزن واحد محصول 250 گرم
تعداد در جعبه -
تعداد در کارتن 24
وزن ناخالص کارتن 6.9 کیلوگرم
وزن خالص کارتن 6 کیلوگرم
تاریخ انقضا 18 ماه
ابعاد کارتن 308×208×215 میلی متر
حجم کارتن 13774 سانتی‌متر مکعب
تعداد کل کارتن‌ها در پالت 112
حلوای ارده ساده 400گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 0162810000890003
بارکد GS1 6260008900106
جنس بسته بندی P.P
وزن واحد محصول 400گرم
تعداد در جعبه -
تعداد در کارتن 12
وزن ناخالص کارتن 5.5 کیلوگرم
وزن خالص کارتن 4.8 کیلوگرم
تاریخ انقضا 18 ماه
ابعاد کارتن 318×278×120 میلی متر
حجم کارتن 10608.48سانتی‌متر مکعب
تعداد کل کارتن‌ها در پالت 60
حلوای ارده ساده 880گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 0162810000890004
بارکد GS1 6260008900144
جنس بسته بندی P.P
وزن واحد محصول 880 گرم
تعداد در جعبه -
تعداد در کارتن 12
وزن ناخالص کارتن 11.6 کیلوگرم
وزن خالص کارتن 10.6 کیلوگرم
تاریخ انقضا 18 ماه
ابعاد کارتن 390×267×191 میلی متر
حجم کارتن 19889 سانتی‌متر مکعب
تعداد کل کارتن‌ها در پالت 50
حلوای عقاب
حلوای ارده ساده 3500گرمی
مشخصات محصول
بارکد ملی 
کد GS16260008901905
جنس بسته بندیP.P
وزن واحد محصول3500 گرم
تعداد در کارتن3
وزن ناخالص کارتن11.5 کیلوگرم
وزن خالص کارتن11.5کیلوگرم
تاریخ انقضا18 ماه
ابعاد کارتن225*250*300 میلی متر
حجم کارتن16875سانتی‌متر مکعب

جدول حقایق تغذیه‌ای

کالری در هر 100 گرم ماده غذایی533 کیلوکالری
کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم)160 کیلوکالری
کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی289 کیلوکالری
کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم)86.7 کیلوکالری
ماده مغذیارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرممقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم)
چربی کل / گرم51/310
اسیدهای چرب اشباع / گرم251/5
اسیدهای چرب ترانس / گرم00
کلسترول / میلی گرم00
کربوهیدرات کل / گرم16/715
قند / گرم011
فیبر رژیمی / گرم00
سدیم / میلی گرم4/330
پروتئین / گرم203
ویتامین آ0 
ویتامین ث0 
کلسیم7 
آهن100 
*درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد.
نمایش بیشتر نمایش کمتر

اینستاگرام حلوای عقاب