از سال 1319

حلوا ارده بدون شکر عقاب، به دلیل پایه کنجد و همچنین استفاده از شيرين‌کننده‌هاي طبيعي سوربيتول و مالتيتول (قند ميوه‌جات) و عدم استفاده از شکر و گلوکز، می‌تواند گزینه مناسبی برای افراد مبتلا به دیابت باشد، چراکه انديس گلايسمي پايين شیرین کننده های مورد استفاده در این محصول کنجدی، موجب افزایش سریع قند خون نمی‌شود. البته با توجه به نوع و شدت بیماری می بایست میزان مصرف کلیه مواد غذایی برای افراد مبتلا طبق نظر پزشک معالج انجام گیرد.