به طور کلی توصیه می­شود که کنجد بدون پوست مصرف گردد. پوست کنجد حاوی ترکیباتی نظیر اسید اگزالیک و اسید فیتیک بوده که با کلسیم، فسفر و منیزیم موجود در کنجد ترکیب می‌شود که مانع جذب این مواد در دستگاه گوارش می‌شود. همچنین پوست کنجد سبب تلخی در دانه­ی کنجد شده و از لحاظ بهداشتی نیز مورد تأیید نمی­باشد.