از سال 1319

بله، ترکیبی به نام لیستین در کنجد وجود دارد که این ترکیب به عنوان جزء اصلی در ساخت رشته‌های عصبی محسوب می‌شود و می­توان این ترکیب را کمک کننده به افزایش ضریب هوشی دانست.