از سال 1319

میزان کلسیم کنجد از شیر بالاتر است، اما توانایی دسترسی بدن به کلسیم کنجد در مقایسه با شیر کم­تر است. علت این امر را می­توان به وجود اسیدهایی در پوست کنجد نسبت داد که با کلسیم کنجد ترکیب شده و مانع جذب در بدن می‌شود. در واقع کنجد بدون پوست می‌تواند بخش عمده ای از کلسیم بدن را تأمین نماید اما به عنوان جایگزین مناسب و کاملی برای لبنیات توصیه نمی‌شود.