از سال 1319

زمانی که دانه کنجد تمیز و خشک و به‌صورت توده‌ای انباشته شود بهترین نتیجه را دارد، اگر دانه‌ها حرارت ببینند و به‌وسیله مواد خارجی آلوده شوند، محصولی بی‌رنگ و تندشده در پی خواهد داشت، لذا بهترین شرایط برای نگهداری دانه کنجد شرایط خشک و خنک است