مصرف کنجد و محصولات مشتق آن به ویژه روغن کنجد، به علت داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان غنی شده و چربی‌های اشباع نشده نه تنها مضر نیست بلکه می تواند به کنترل فشار خون نیز کمک کند. روغن کنجد سطح کلسترول مطلوب (HDL) را در خون بالا نگهداشته و کلسترول نا مطلوب را کاهش می دهد و از این طریق مانع گرفتگی شریان های خونی و بروز بیماریهای قلب و عروق می شود.