از سال 1319

کنجد غنی از آنتی اکسیدان هایی مثل سزامین،سزامینول و ویتامین E است .به همین علت تاثیر زیادی بر ترمیم سریع پوست دارد و برای درمان زخم، سوختگی، گزش حشرات و کلیه انواع التهابات پوستی، بسیار موثر می باشد. همچنین برای حفاظت پوست در برابر نور خورشید و اشعه ماورابنفش (امواج UV) آن بسیار مناسب است.