از سال 1319

در حدود 17 الی 25 درصد از کنجد را پروتئین مرغوب تشکیل می‌دهد که سرشار از اسیدهای آمینه ضروری برای بدن به ویژه متیونین و تریتوفان است که با مصرف کنجد می­توان کمبود این مواد را در غلات و حبوبات مرتفع نمود. میزان پروتئین داخل کنجد در قیاس با سایر دانه‌­های روغنی برابر یا حتی بیشتر بوده از آن به عنوان گوشت گیاهی یاد می شود به همین سبب می­توان از این دانه به صورت وسیعی در وعده­‌های غذایی استفاده کرد.