از سال 1319

خواص درمانی مختلفی برای روغن کنجد معرفی شده است و بطور کلی برای درمان بیماری‌های مزمن مانند نارسایی‌های کبدی از جمله کبد چرب پیشنهاد می‌شود که از روغن کنجد به میزان خوبی در رژیم غذایی این بیماران با درصد متعارف و مورد نیاز استفاده شود.