از سال 1319

شرکت عقاب همواره به دنبال جذب نیروهای مشتاق، توانمند و تحصیلکرده می‌باشد اگر به تازگی فارغ التحصیل شده‌اید یا از موقعیت شغلی خود راضی نیستید و به دنبال سکویی برای پرتاب می‌گردید، عقاب سکوی شما است. با مراجعه به صفحه‌ استخدام و تکمیل فرم استخدام از موقعیت‌های شغلی مرتبط با توانایی‌هایتان مطلع شوید.