از سال 1319

کنجد به خاطر طبع گرم، می‌تواند گزینه مناسبی برای افراد با مزاج سرد و خشک (سوداوی) و مزاج سرد و تر (بلغمی) باشد. توجه افراد به داشتن یک عادت غذایی متناسب با طبع و مزاج، تاثیر چشم‌گیری بر کاهش ابتلا به بیماری‌های مختلف دارد.