از سال 1319

کنجد طبعی گرم و تر دارد و مصرف آن برای افرادی که مزاج سرد دارند، توصیه می‌شود. رعایت رژیم غذایی متناسب با طبع، اعم از طبع سرد، طبع گرم و طبع معتدل، امکان ابتلا به بیماری‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.