از سال 1319

دانه کنجد دارای روغن بیشتری نسبت به دیگر دانه‌های روغنی است به همین دلیل بازدهی روغن آن در هکتار بیشتر است. به طوریکه کنجد در رده اول و پس از آن دانه کتان، گردو، سویا، آفتابگردان و گلرنگ قرار می‌گیرد.