در طب سنتی در خصوص روغن‌های مجاز برای سلامتی سالمندان  بیان شده که روغن‌های مجاز برای سلامتی شامل روغن‌های مایع و گیاهی زیتون در درجه‌ی اول و روغن كنجد در درجه‌ی دوم مورد تأیید است البته به شرط آن که مواد شیمیایی برای استخراج این روغن‌ها استفاده نشده باشد در غیر این صورت استفاده از آن ها مجاز نیست.