با توجه به مطالعات صورت گرفته، یک­‌چهارم فنجان کنجد معادل تقریبی 35 گرم کنجد بوده که این مقدار می تواند تقریباً نیاز یک­‌چهارم بدن به کلسیم را تأمین می­کند. بنابراین با استفاده از کنجد در یک رژیم غذایی مناسب نیاز کلسیم بدن تامین می‌شود.