از سال 1319

خیر، به طور کلی دانه‌های کنجد دارای رگه‌هایی از تلخی هستند و نم‌یتوان گفت که این تلخی معیار مرغوبیت است. میزان تلخی بستگی به گونه­ی دانه‌ی کنجد دارد و کنجد می‌تواند خیلی شیرین یا خیلی تلخ باشد. برای مثال کنجدهای تولید هندوستان دارای رگه­های تلخی بالایی هستند، یا کنجدهای افغانی معمولاً رگه‌های تلخی پایینی دارند.