از سال 1319

حذف ترکیبات تلخ و بهبود طعم کنجد، کاهش میزان فیبرهای غیرقابل‌هضم و بهبود ارزش تغذیه‌ای کنجد، ایجاد رنگ سفید و بهبود ویژگی‌های ظاهری آن از مزایای پوست‌گیری کنجد است که در کارخانه‌ی عقاب قبل از تولید تمامی محصولات انجام می‌شود.