از سال 1319

کاهش اشتهای کاذب، متعادل‌سازی سطح فشار خون و قند خون، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، افزایش متابولیسم بدن و در نتیجه آن کاهش وزن، از مزایای قرار دادن میان وعده‌های سالم در برنامه غذایی روزانه است.