از سال 1319

مهم‌ترین مناطق کشت کنجد در جهان به علت شرایط آب و هوایی مناسب برای این گیاه عموماً کشورهای آفریقای مرکزی نظیر اتیوپی، سودان و سومالی و همچنین کشورهای آسیایی نظیر هند، پاکستان، افغانستان و چین بشمار می‌رود. در ایران نیز استان‌های خوزستان و فارس به عنوان استان‌های سرآمد در کشت و تولید گیاه کنجد با سرانه تولید 40 الی 45 هزار تن در سال شناخته می‌شوند.