تاریخچه صنعت حلواسازی در ایران به دوران صفویه و زمان سلطنت شاه‌عباس صفوی برمی‌گردد. در زمان سلطنت شاه‌عباس، همزمان با وزارت شیخ بهایی، شاه به وزیر خود دستور داد تا غذایی برای لشگریان فراهم کند که ضمن جابه‌جایی آسان، مواد غذایی کافی را به بدن برساند و انرژی لازم را فراهم کند. شیخ بهایی ترکیبی متشکل از کنجد و شیرین‌کننده‌های طبیعی طراحی کرد. پس‌ازآن این ترکیب طرفداران بسیار زیادی دارد.